vrilo logo

VRILO društvo s ograničenom odgovornošću
za obavljanje komunalnih djelatnosti
UPRAVA DRUŠTVA
MBS: 100008939 OIB: 84014382315
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Zagrebačka 23, 22213 PIROVAC

 

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 90/11, 83/13 i 143/13) članka 14. Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 11/06., 4/10. i 9/13.), uz prethodnu suglasnost Skupštine, Uprava trgovačkog društva „VRILO“ d.o.o. Pirovac (dalje u tekstu: „Društvo“) donosi u svojstvu javnog naručitelja
ODLUKU O PLANU NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2014. GODINU>>

 

 

OBAVIJEST o načinu zaprimanja prigovora potrošača

Potrošači pisani prigovor mogu podnijeti osobno u poslovnim prostorijama Vrilo d.o.o., K. Krešimira IV 6., Pirovac  ili pismeno na adresi : VRILO d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti, Služba za korisnike, K. Krešimira IV. 6, 22213 Pirovac, ili putem elektroničke pošte na adresu: sluzba.za.korisnike@vrilo.hr. 

LJETNI VOZNI RED PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KUĆNOG OTPADALjetni Vozni Red


ZIMSKI VOZNI RED

ZIMSKI VOZNI RED PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KUĆNOG OTPADAzimski vozni red

Cjenik pogrebnih usluga

cjenik groblje

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

kriteriji nacin pruzanja