Temeljem članka 14. Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za
obavljanje komunalnih djelatnosti (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 11/06,
4/10, 9/13) i članka 423. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93,
34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11 i 68/13.), OPĆINA
PIROVAC sa sjedištem u Pirovcu, Zagrebačka 23, OIB: 87230563759, kao jedini član društva
VRILO d.o.o. sa sjedištem u Pirovcu, Zagrebačka 23, upisano u Sudski registar Trgovačkog
suda u Zadru - stalna služba u Šibeniku pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS)
100008939, OIB: 84014382315, Uprava trgovačkog društva „VRILO“ d.o.o. Pirovac
objavljuje
N A T J E Č A J
za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup prodajnih mjesta tržnice na malo i
prodajnih mjesta ribarnice na tržnicu - dvogodišnji zakup

OBAVIJEST o načinu zaprimanja prigovora potrošača

Potrošači pisani prigovor mogu podnijeti osobno u poslovnim prostorijama Vrilo d.o.o., K. Krešimira IV 6., Pirovac  ili pismeno na adresi : VRILO d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti, Služba za korisnike, K. Krešimira IV. 6, 22213 Pirovac, ili putem elektroničke pošte na adresu: sluzba.za.korisnike@vrilo.hr. 

LJETNI VOZNI RED PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KUĆNOG OTPADALjetni Vozni Red


ZIMSKI VOZNI RED

ZIMSKI VOZNI RED PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KUĆNOG OTPADAzimski vozni red

Cjenik za sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada za područje Općine Pirovac

Cjenik za sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada za područje Općine Pirovac

Cjenik pogrebnih usluga

cjenik groblje

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

kriteriji nacin pruzanja