OBAVIJEST o načinu zaprimanja prigovora potrošača

Potrošači pisani prigovor mogu podnijeti osobno u poslovnim prostorijama Vrilo d.o.o., K. Krešimira IV 6., Pirovac  ili pismeno na adresi : VRILO d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti, Služba za korisnike, K. Krešimira IV. 6, 22213 Pirovac, ili putem elektroničke pošte na adresu: sluzba.za.korisnike@vrilo.hr. 

LJETNI VOZNI RED PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KUĆNOG OTPADALjetni Vozni Red


ZIMSKI VOZNI RED

ZIMSKI VOZNI RED PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KUĆNOG OTPADAzimski vozni red

Cjenik za sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada za područje Općine Pirovac

Cjenik za sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada za područje Općine Pirovac

Cjenik pogrebnih usluga

cjenik groblje

ODLUKA o kriterijima i načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada

kriteriji nacin pruzanja